موفقيت 1 انتخاب است (دست به انتخاب‌هايي بزنيد كه شما را به موفقيت مي‌رساند)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آيا تا به حال احساس نااميدي و دلسردي كرده‌ايد؟ آيا از اينكه تنها از بخش كوچكي از توانتان استفاده مي‌كنيد، خسته شده‌ايد؟ آيا در جست و جوي راهي هستيد تا همه چيز را تغيير دهيد؟ جان مكسول مي‌تواند به شما كمك كند. موفقيت، بيشتر از آنكه به استعداد مربوط باشد، يك انتخاب است. در اين كتاب جان مكسول به شما مي‌گويد كه همين حالا مي‌توانيد انتخاب‌هايي بكنيد كه استعداد خدادادي‌تان را به حداكثر برساند. مكسول با آوردن مثال‌هاي معتبر و با دانشي كه در طول زمان ثابت شده، با به اشتراك گذاشتن چهارده فصل، راهي به شما نشان داده كه به راحتي مي‌توانيد زندگي رويايي‌تان را بسازيد. اكنون زمان آن رسيده كارهايي انجام دهيد كه واقعا به شما كمك مي‌كنند زندگي بهتري براي خودتان بسازيد - هم در زندگي شخصي و هم حرفه‌اي.

75,900 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما