ملي كردن و غرامت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ايران در زمينه قراردادهاي نفتي پيش‌كسوت بود. اولين امتيازنامه نفتي خاورميانه در اينجا به امضا رسيد و نيز ايران اولين كشوري بود كه اختلاف آن با شركت‌هاي بزرگ نفتي به مراجعه بين‌المللي كشانده شده. شمار دعاوي ايران و اهميت و حجم آنها از هر كشور ديگر بيشتر بوده است. داوري‌هاي نفتي كه در اين كتاب از آنها سخن مي‌رود حكايت مهمترين و جنجالي‌ترين كش‌مكش‌ها و رودررويي‌هايي است كه در طول قرن حاضر در مناسبات اقتصادي سياسي ميان كشورهاي در حال توسعه و جهان صنعتي پيش آمده است. مرور بر جريان اين ماجراها و ارزيابي مباحثي كه در توجيه مواضع حقوقي طرفين در طي اين منازعات مطرح گرديده بسيار عبرت‌انگيز و براي طلاب حقوق آموزنده است.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما