ملاحظات اخلاقي در روان‌شناسي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خوب يا بد؟ درست يا غلط؟ خدمت يا خيانت؟ ما چگونه اينها را بازمي‌شناسيم و چگونه دربارۀ رفتار ديگران داوري مي‌كنيم؟ اخلاق كاربردي، قواعد و قوانيني در اختيار ما مي‌گذارد كه به كمك آنها مي‌توانيم اين گونه داوري‌ها را انجام دهيم. درست است كه در بيشتر موارد نمي‌توانيم پاسخ قطعي و روشني به پرسش‌هاي بالا بدهيم و اين مساله مي‌تواند هم اميدواركننده باشد، هم نااميدكننده؛ اما طرح مباحث اخلاق روان‌شناسي در ساليان اخير توانسته است چشم اندازهاي نويني را پيش روي اخلاق و روان‌شناسي بگشايد. اين كتاب كوشيده است زمينه‌اي را براي مخاطبانش فراهم آورد تا آنها بتوانند خود را در موقعيت داوري و قضاوت قرار دهند و نظر خود را درباره مساله‌هاي اخلاقي در حوزه روان‌شناسي ابراز كنند. پنج عرصه در اين كتاب از حيث اخلاق روان‌شناسي بررسي شده است: ملاحظات مهم اخلاقي، دستورالعمل‌هاي اخلاقي در حوزه روان‌شناسي، پژوهش‌هاي حساسيت برانگيز از منظر اجتماعي، اخلاق در روان‌شناسي كاربردي و نيز استفاده از حيوانات در پژوهش‌هاي علمي. نويسندگان اين كتاب، فيليپ بانيارد استاد روان‌شناسي دانشگاه ناتينگهام و كارا فلاناگان استاد بين رشته‌اي روان‌شناسي، اخلاق و روش تحقيق است. مطالعه اين كتاب به دانشجويان و دانش آموختگان روان‌شناسي، اخلاق، فلسفه و جامعه‌شناسي توصيه مي‌شود.

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما