مقدمه‌اي بر مدل سيستم‌هاي خانواده دروني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مدل سيستم‌هاي خانواده دروني توسط دكتر ريچارد شوارتز در طي 35 سال گذشته ابداع و سپس به‌طور مداوم توسعه يافته و به‌روزرساني شده است. اين مدل بر اساس دو پيش‌فرض چندگانگي ذهن و نظريه سيستم‌ها بنا شده است. در اين كتاب به صورت مقدماتي اين مفروضات تشريح شده‌اند و مثال‌ها و تمرين‌هايي از زندگي روزمره اين مدل را براي شما روشن و عيني مي‌سازد. بر اساس چندگانگي ذهن انسان‌ها فقط يك ذهن ندارند بلكه چندين ذهن دارند. در مدل سيستم‌هاي خانواده دروني به هر كدام از اين ذهن‌ها يك بخش مي‌گويند. اين بخش‌ها مانند انسان‌هاي كوچك‌تري هستند كه درون هر فرد زندگي مي‌كنند و بنا بر موقعيت كنترل ذهن و بدن فرد را به‌دست مي‌گيرند. در اين مدل بخش‌ها انواعي دارند كه شامل بخش‌هاي محافظ (مديرها و آتش‌نشان‌ها) و بخش‌هاي تبعيدي هستند. نظريه‌ي سيستم‌ها به وجود يك رابطه تعاملي و تاثيرگذار بين اجزا يك سيستم اشاره دارد و در ابتدا در حوزه روانشناسي در خانواده‌درماني مورد استفاده قرار گرفت. دكتر شوارتز كه در ابتدا يك خانواده درمانگر بود پس از كشف بخش‌هاي مختلف در وجود افراد متوجه شد كه ارتباط بين اين بخش‌ها نيز مانند خانواده‌ها از قوانين سيستم‌ها تبعيت مي‌كند و به همين دليل هم نام مدل خود را سيستم‌هاي خانواده دروني ناميد، گويي همانطور كه ما يك خانواده در بيرون داريم، يك خانواده نيز در درون داريم كه ارتباط بين اعضاي هر دو از قوانين سيستم‌ها تبعيت مي‌كند. درمان سيستم‌هاي خانواده دروني بر اساس اين چشم‌انداز از كاركرد ذهن انسان يك روش نظام‌مند ارائه كرده است و بدون برچسب اختلال زدن به افراد تلاش دارد كه از منابع ذاتي درون انسان كه آن را «خود» مي‌نامد استفاده كند تا فرد از وضعيت‌هاي افراطي كه گرفتار آنها شده است شفا يابد. درمان سيستم‌هاي خانواده دروني يك اساس معنوي نيز دارد يعني انسان‌ها را در سطح وسيع متصل و مرتبط با يكديگر و كل جهان هستي مي‌داند.

44,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما