مقدمات روانشناسي فروم (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 4) زندگي در ميان داشتن و بودن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چگونه رمز از راز شادكامي بگشاييم. چرا گسستن از آن نوع از زندگي كه بر داشتن مبتني است، زندگي توام با شكم‌بارگي و مصرف‌زدگي متظاهرانه، در مقابل آن زندگي كه به راستي با روشن‌بيني و رضايت همراه است، تا بدين اندازه دشوار مي‌نمايد؟ آن‌گاه كه بسياري از افراد و حتي گاه تمامي اجتماع، به درون شيوه‌اي از زندگي كه كم‌مايه و كاذب است مي‌لغزند، عوامل ناهشيار بسياري دست‌اندركارند. همان‌گونه كه اريك فروم در اين اثر به چاپ رسيده پس از گذشت وي اذعان مي‌دارد، زندگي ما: «زندگي در ميان داشتن و بودن» است. دو وضعيت دگرآيش داشتن و بودن، به عنوان جهت‌گيري‌هاي بنيادين حيات و شخصيت ما، موضوعاتي هستند كه فروم در دو كتاب داشتن يا بودن؟ و هنر بودن به آنها مي‌پردازد. كتابي كه پيش رو داريد، مطالب موجود در دو كتاب ذكر شده فوق را با سخنراني‌هاي به چاپ نرسيده، مصاحبه‌ها و مشاهدات كاوش‌گرانه تكميل مي‌كند، تا ما را از انفعال، به سوي زندگي همراه با لذت خلاقانه سوق دهد.

قیمت محصول:

24,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما