مفاهیم جدید در طرح ‌واره‌درمانی (6 سبک مقابله‌ای)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب "مفاهیم جدید در طرحواره درمانی"، به بسط و گسترش مفاهیم طرح‌واره درمانی پرداخته است و یک دستنامه جامع برای سبک‌های مقابله‌ای است. در این کتاب، علاوه بر سه سبک مقابله‌ای قبلی (تسلیم، اجتناب و جبران افراطی)، سه سبک جدید دیگر (سستی، مسخرگی و خامکاری) همراه با 54 پاسخ مقابله‌ای ناسازگار مرتبط با هر طرح‌واره آورده شده است. همچنین، 9 ذهنیت مقابله‌‌ای جدید و یک پرسشنامه 45 سوالی به اسم پرسشنامه ذهنیت‌های طرحواره‌ای - تهران (T-SMI) برای سنجش ذهنیت‌های جدید، به طرح‌واره‌ درمانی اضافه شده است. در این کتاب سبک‌های مقابله‌ای ناسازگار جدید از دیدگاه تکاملی، زیست‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در سبک مقابله‌ای سستی، ذهنیت‌ تخیل‌زده مردد، ذهنیت استرسی/درمانده و ذهنیت واعظ اخلاقی معرفی شده‌اند. در سبک مقابله‌ای مسخرگی، با ذهنیت خنده اتوماتیک، ذهنیت خود مسخره‌گر و ذهنیت دگر مسخره‌گر آشنا می‌شویم و در سبک مقابله‌ای خام‌کاری به معرفی ذهنیت کارشکن/خراب‌کار، ذهنیت پرحاشیه/دردسرساز و ذهنیت گمراه‌گر/بدراهنما پرداخته شده است. دکتر امیر عسکری، سوپروایزر و مربی ارشد طرح‌واره درمانی از انجمن بین‌المللی طرح‌واره درمانی (ISST) است. او همچنین بنیانگذار و مدیرعامل انستیتو طرح‌واره درمانی ایران است.

120,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: