مفاهيم جديد در طرح ‌واره‌درماني (6 سبك مقابله‌اي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب "مفاهيم جديد در طرحواره درماني"، به بسط و گسترش مفاهيم طرح‌واره درماني پرداخته است و يك دستنامه جامع براي سبك‌هاي مقابله‌اي است. در اين كتاب، علاوه بر سه سبك مقابله‌اي قبلي (تسليم، اجتناب و جبران افراطي)، سه سبك جديد ديگر (سستي، مسخرگي و خامكاري) همراه با 54 پاسخ مقابله‌اي ناسازگار مرتبط با هر طرح‌واره آورده شده است. همچنين، 9 ذهنيت مقابله‌‌اي جديد و يك پرسشنامه 45 سوالي به اسم پرسشنامه ذهنيت‌هاي طرحواره‌اي - تهران (T-SMI) براي سنجش ذهنيت‌هاي جديد، به طرح‌واره‌ درماني اضافه شده است. در اين كتاب سبك‌هاي مقابله‌اي ناسازگار جديد از ديدگاه تكاملي، زيست‌شناختي، اجتماعي و فرهنگي نيز مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. در سبك مقابله‌اي سستي، ذهنيت‌ تخيل‌زده مردد، ذهنيت استرسي/درمانده و ذهنيت واعظ اخلاقي معرفي شده‌اند. در سبك مقابله‌اي مسخرگي، با ذهنيت خنده اتوماتيك، ذهنيت خود مسخره‌گر و ذهنيت دگر مسخره‌گر آشنا مي‌شويم و در سبك مقابله‌اي خام‌كاري به معرفي ذهنيت كارشكن/خراب‌كار، ذهنيت پرحاشيه/دردسرساز و ذهنيت گمراه‌گر/بدراهنما پرداخته شده است. دكتر امير عسكري، سوپروايزر و مربي ارشد طرح‌واره درماني از انجمن بين‌المللي طرح‌واره درماني (ISST) است. او همچنين بنيانگذار و مديرعامل انستيتو طرح‌واره درماني ايران است.

95,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما