معنادرماني فردي براي بيماران مبتلا به سرطان پيشرفته (راهنماي درمان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

گر قصد خريد اين كتاب را داريد، احتمالاً متخصص باليني يا محققي هستيد كه با بيماران سرطاني كار مي‌كنيد و مي‌خواهيد به اهميت كمك به بيماران در رسيدن به حس معنا در زندگي مخصوصاً در ماه‌هاي آخر زندگي كه با مرگ دست‌وپنجه نرم مي‌كنند پي ببريد. شما نيز مثل آلبرت كامو نتيجه گرفته‌ايد كه «معناي زندگي، ضروري‌ترين مسئله است.» شايد بهتر باشد اينطور بگوييم كه شما نيز مثل تيم پژوهشي ما مي‌خواهيد به اين پي ببريد كه توانايي ايجاد و حفظ معنا در افراد مبتلا به سرطان پيشرفته تا چه اندازه مي‌تواند باعث حفظ اميد و هدفمندي در آنها شود، كيفيت زندگي آنها را افزايش داده و نشانه‌هاي آشفتگي آنها را كاهش دهد و نااميدي را در آنها از بين ببرد. نزديك به يك قرن است كه گروه تحقيقاتي ما در اسلون-كترينگ به اهميت باليني و وجودي معنا و حفظ معنا به‌عنوان مفهومي كليدي در مداخله‌هاي روان‌درماني براي بيماران مبتلا به سرطان پيشرفته كه در حقيقت با مرگ دست ‌وپنجه نرم مي‌كنند، پي‌برده‌اند. مي‌خواهيم اين مداخله را «معنادرماني» بناميم و پس از ابداع آن، به بررسي و سپس اثبات اثربخشي آن در كوشش‌هاي كنترل‌شده بپردازيم. معنادرماني يك مداخلة شش‌هفته‌اي است كه شامل يك سري تمرين‌هاي آزمايشي و آموزشي است و به اين منظور طراحي شده كه به بيماران مبتلا به سرطان پيشرفته كمك كند تا از طريق منابع رايج و معتبر معنايابي كه مي‌تواند نااميدي را در اواخر زندگي كاهش دهد، به اهميت ايجاد، حفظ و ارتباط با معناي زندگي‌شان پي ببرند.

39,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما