مشاوره فلسفي (جايگاه و كاربرد فلسفه در مشاوره و روان درماني)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آيا فلسفه مي‌تواند به مردم عادي كمك كند تا با مشكلات شخصي يا بين فردي زندگي خود روبرو شوند؟ آيا از اين طريق مي‌توان به زوجي كه در ازدواج‌شان مشكلاتي دارند، يا كسي كه دچار بحران ميانسالي شده است، يا كسي كه به دليل مرگ شخص ديگري دچار افسردگي شده است، يا فردي كه از اضطراب ناشي از ايجاد تغيير در زندگي رنج مي برد، كمك كرد؟ اين مشكلات و بسياري از مشكلات رفتاري و هيجاني ديگر معمولاً به روان‌شناسان، روان‌پزشكان، مددكاران اجتماعي باليني يا ساير متخصصان بهداشت روان ارجاع مي شود. با اين حال، در سال‌هاي اخير حركت روبه‌رشدي در سراسر جهان در بين افرادي كه داراي مدرك تحصيلات تكميلي در فلسفه هستند، به وجود آمده است تا آموزش و مهارت‌هاي فلسفي خود را در كمك به ديگران براي حل مشكلات زندگي خود به كار گيرند. اما آيا هدايت فلسفه در خارج از كلاس و ورود آن به صحنۀ زندگي ايدۀ خوبي است؟ آيا مي‌توان از طريق آشتي دادن محتويات فلسفي با روش‌ها و فنون درماني روان‌شناختي، مسائل رفتاري و هيجاني مراجعان را حل‌وفصل كرد؟ آيا فلاسفه، توانايي رسيدگي به همه يا برخي از مشكلات هيجاني و رفتاري را دارند كه در متن زندگي افراد به وجود مي‌آيند، يا بهتر است اين موارد همچنان به عهدۀ افرادي باشد كه در زمينۀ مشاوره، روان‌شناسي و روان‌درماني آموزش ديده‌اند؟ اين مجموعه با ارائة مجموعه‌اي متنوع و متضاد از قرائت‌هاي تأليف شده از سوي فيلسوفان، مشاوران فلسفي و روان‌شناسان برجسته، به دقت ماهيت مشاوره يا عمل فلسفي و رابطة آن با مشاوره، روان‌شناسي و روان‌درماني را مورد بررسي قرار مي‌دهد. هدف اين مجموعه، ايجاد تأملي منطقي‌تر و حساسيت و گشودگي بيشتر نسبت به سهم بالقوة كاربست فلسفي در حوزة مشاوره و روان‌درماني است. اين كتاب براي تمام دانشجويان، معلمان، دانش پژوهان و دست اندركاران فلسفه، مشاوره يا روان‌درماني در نظر گرفته شده است و همچنين كساني كه علاقه‌مند هستند دربارۀ مشاوره يا كاربست فلسفي اطلاعات بيشتري كسب كنند.

92,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما