مرگ سوگ فقدان (راهنمايي براي گذر از داغديدگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف از اين كتاب، پرداختن به مرگ از ديدگاه فلسفي نيست، كه نه در حوصله‌ي خواننده است و نه در دانش نگارنده، بلكه بيش‌تر بر آنيم كه دريابيم در صورت روبه‌رو شدن با مرگ و فقدان، كه خواه ناخواه با آن روبه‌رو مي‌شويم، چه باورهايي مي‌تواند روند سوگواري ما را پيچيده كند و چه كنيم تا از اين صافي، به جاي آن كه به قول نويسنده خرد شد و از هم پاشيده بيرون بياييم، پالوده و صيقل‌يافته خارج شويم.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما