مراقبت و تنبيه (تولد زندان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب «ميشل فوكو» فيلسوف فرانسوي، نظام‌هاي مراقبتي و انضباطي را بررسي مي‌كند. وي اعتقاد دارد نهادهايي چون مدارس، زندان، بيمارستان، كارگاه‌هاي انضباطي خاص به شمار مي‌روند و در چارچوب آنها مقررات حاكم بر رفتار و سلوك، اقدامات مراقبتي و شيوه‌هاي نظارت بر آنها تدوين و به مرحله اجرا درمي‌آيد و بر اين اساس زندگي دانش‌آموزان، سربازان، بيماران و زندانيان در معرض مراقبت و نظارت و تهيه گزارش قرار مي‌گيرد. همچنين رفتار بهنجار تشويق و رفتار نامطلوب با اقدامات مجازاتي مواجه مي‌شود. به عقيدة نويسنده، هدف غايي مراقبت و نظارت و انضباط، بهنجار نمودن و از ميان بردن بي‌انضباطي‌هاي رواني و اجتماعي و سرانجام تربيت انسان‌هاي مطيع و سودآور در جامعه است.

قیمت محصول:

96,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما