مديريت كيفيت زندگي ويژه آموزش كاركنان دولت سازمان‌ها و نهادهاي اجرايي كشور مطابق با سر‌فصل‌هاي آموزش كاركنان دولت (چگونه انسان بهتري خواهيم شد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين اثر ثمره ده سال تجربه‌ام در زمينه مطالعات روانشناسي و تحليل رفتار متقابل و مختصري است از سفر خودآگاهي به سوي خداآگاهي درون خويش؛ راه رشد و كماليت خود فرد، به سوي بهترين خود بودن، بهره‌مندي از حداكثر توان خويش در راه سلامت و شادكامي و سعادت. هرچند به سخن حافظ: ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست / آنچه آغاز ندارد نپذيرد انجام.

قیمت محصول:

119,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما