مديريت خريد و سفارشات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مشتمل بر دو بخش است كه در فصول نخستين بخش اول ابتدا به پارامترهاي مهم در «مديريت خريد خارج» تاكيد گرديده و سپس در فصول بعدي آن به اصول كاربردي در فرآيند خريد خارج و بررسي نكات كليدي در قوانين بازرگاني بين‌المللي از جمله اينكو ترمز، روش‌هاي پرداخت بين‌المللي، بيمه، بازرسي و ساير موارد مرتبط پرداخته شده است.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما