مديريت بدون زور و اجبار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب با استفاده از تئوري كنترل به بررسي علل و انگيزه‌هاي رفتار آدمي مي‌پردازد و به ما مي‌آموزد كه چگونه مي‌توان مديريت راهبرانه را جايگزين مديريت رئيس‌مآبانه نمود و با كنار گذاشتن زور و اجبار، به كيفيت رسيد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما