مديريت بازاريابي ويژه داوطلبان شركت‌كننده در آزمون‌هاي كارشناسي ارشد رشته مديريت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مديريت بازاريابي ويژه داوطلبان شركت‌كننده در آزمون‌هاي كارشناسي ارشد رشته مديريت

قیمت محصول:

7,500 تومان


نظرات شما