مداخلات روانشناسي مثبت‌نگر (راهنماي درمانگر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر از اولين كتاب‌هايي است كه كاربرد روانشناسي مثبت‌نگر را در درمان به خوبي معرفي كرده است. از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين كتاب مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: نخست، به معرفي روانشناسي مثبت‌نگر و اهميت آن اشاره شده است و بسياري از ديدگاه‌هاي زيربنايي آن در اين كتاب آمده است. دوم، اين كتاب به درمانگران كمك مي‌كند كه نه تنها از كاستي‌ها و مشكلات بيمار فرمول‌بندي داشته باشند بلكه توانمندي‌هاي مراجع را نيز از جنبه‌هاي مختلف در فرمول‌بندي خود لحاظ كنند. سوم، معرفي مهم‌ترين ابزارهاي سنجش در روانشناسي مثبت‌نگر است كه نمونه‌هايي از آنها نيز در كتاب آورده شده است. چهارم، در يك فصل مجزا به طور مفصل به مداخلات روانشناسي مثبت‌نگر پرداخته شده است. و در نهايت، طرح درمان چهار مراجع بر اساس روانشناسي مثبت‌نگر در فصل پاياني كتاب آورده شده است.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما