مخلوقات فاني و ديگر داستان‌هاي روان‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما همه مخلوقات فاني هستيم ... آن كس كه مي‌خواهد پس از مرگ هم مشهور باقي بماند، از اين نكته غافل است كه تمام كساني كه او را به ياد دارند خواهند مرد، نسل بعدي هم در موعد مقتضي از دنيا خواهد رفت، تا اينكه سرانجام، پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار، نام او به كلي از ياد خواهد رفت... به زودي جهان را فراموش خواهي كرد، و به زودي جهان هم تو را از ياد خواهد برد. «هميشه بينديش كه به زودي تو هم در هيچ جايي وجود نخواهي داشت.»

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما