مباني نظري و تجربي مشورت‌گري تحصيلي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مشورت‌گري شيوه غيرمستقيم ارائه خدمات روان‌شناختي و آموزشي است. در اين شيوه، مشورت‌گر با مشورت‌جو به منظور بهينه‌سازي كاركرد مراجع (مراجعي كه در محيط مشورت‌جو حضور دارد)، و افزايش ظرفيت مشورت‌جو براي مقابله با موقعيت‌هاي مشابه در آينده همكاري مي‌كند. اگر مشورت‌گر به حداقل مهارت‌هاي لازم مجهز باشد، مشورت‌گري ابزار كارگشايي در مدرسه خواهد بود. هدف اصلي اين كتاب، كمك به مشاوران مدرسه و روانشناسان باليني كودك است؛ اما ساير متخصصان آموزشي مانند مربيان و مددكاران اجتماعي مدارس هم مي‌توانند از آن استفاده‌هاي فراواني در برخورد با مسائل مراجعان ببرند. اين كتاب مي‌تواند براي تدريس در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در تركيب با ساير منابع نيز استفاده شود.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما