لذت واقعي زيستن (از خرد و قدرت‌تان براي رسيدن به زندگي دلخواه‌تان استفاده كنيد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب در راستاي مفهوم بسيار قابل تأملي به نام «فوبياي احساسات» تنظيم شده است و به اين نكته مي‌پردازد كه ما انسان‌ها در نتيجۀ تجربيات اوليه‌مان با افراد مهم زندگي‌مان، بخشي از هيجانات و احساسات خود را سركوب ‌كنيم و به واسطۀ اين سركوب، بسياري از مشكلات شخصي و ارتباطي ما شكل مي‌گيرد. وحشت ما از تجربه و ابراز برخي هيجانات، موجب چالش‌هاي دروني و بين ‌فردي مي‌شود و زماني كه ما بتوانيم احساسات‌مان را به درستي تجربه و در صورت نياز به شكل مناسبي ابراز نماييم، مي‌توانيم لذت واقعي زيستن را تجربه كنيم. اين كتاب با شرح منظم گام‌هايي به ما كمك مي‌كند تا ضمن خودآگاهي و كسب بهشياري هيجاني، بتوانيم از قدرت شفابخش عواطف و احساسات‌مان براي افزايش رضايت دروني و بهبود ارتباط‌مان با ديگران استفاده كنيم. رونالد جي. فردريك داراي دكتري تخصصي روان‌شناسي و مربي زندگي با بيش از پانزده سال تجربۀ كاري به افراد كمك مي‌كند تا به زندگي‌اي كه واقعاً مي‌خواهند، برسند. وي طرفدار ديرينۀ قدرت متحول‌كنندۀ هيجان و بنيان‌گذار مشترك مركز زندگي شجاعانه است كه ارائه‌دهندۀ درمان، مربي‌گري و مشاوره است. اگر شما هم مي‌خواهيد به لذت واقعي زيستن دست يابيد اين فرصت را از دست ندهيد.

105,000 توماننظرات شما