كمپين تبليغاتي (از برنامه‌ريزي تا اجرا و سنجش اثربخشي كمپين)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

براي كلمه كمپين در فرهنگ لغات فارسي معادل يك كلمه‌اي وجود ندارد. در فرهنگ گسترده دكتر آريان‌پور، كمپين به معناي لشكركشي، حملات پياپي و مبارزه‌ كردن است. در فرهنگ واژگان دو سويه دكتر نوربخش، كمپين به معناي مبارزه، نهضت و هجوم ترجمه شده است. متأسفانه معناي واقعي كمپين و حتي چارچوب و كاربرد آن در كشور ما به دليل عدم آشنايي جامعه با برنامه‌ريزي‌هاي علمي در رفتارهاي احزاب و دولت‌ها در ميان آحاد جامعه متفاوت است. كمپين در تعريف علمي، مفهومي انتزاعي و ذهني نيست تا معناي آن از فردي به فرد ديگر تغيير كند، بلكه مفهومي عيني و داراي تعاريف و چارچوب مشخص علمي است. در جوامع توسعه يافته، مفهوم كمپين، كاملاً شناخته شده است، شايد بتوان از عناويني نظير «برنامه داراي هدف» يا «برنامه‌ريزي هدفمند» يا «بسيج همه امكانات براي رسيدن به هدفي مشخص» براي تعريف كمپين استفاده كرد. استفاده از كلمه كمپين، بي‌درنگ چهار سوال در ذهن متخصصان برنامه‌ريزي ايجاد مي‌كند كه بيانگر تفاوت ميان برنامه‌ريزي علمي و غيرعلمي است. سوال اول: كمپين براي رسيدن به چه هدف يا اهدافي برنامه‌ريزي شده است؟ سوال دوم: چه امكانات مادي و غيرمادي براي تحقق اهداف كمپين به‌ كار گرفته مي‌شود؟ سوال سوم: زمان‌بندي براي اجراي كمپين چگونه است؟ (كوتاه‌مدت، ميان‌مدت، بلندمدت) سوال چهارم: نتايج كمپين چگونه و توسط چه كساني سنجيده و ارزيابي مي‌شود؟ كتاب «كمپين تبليغاتي از برنامه‌ريزي تا اجرا» تأليف دكتر محمود دهقان در صدد پاسخي علمي با رويكرد آموزشي است و براي كارشناسان و مديران شركت‌هاي تبليغاتي، مديران روابط عمومي و تبليغات شركت‌ها و استادان و دانشجويان دانشگاه‌ها كتاب مفيدي است.

34,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما