كمك پريان براي كنار آمدن با افراد مشكل‌ساز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما نمي‌توانيم از «آدم بدها»ي زندگي اجتناب كنيم - با آن‌ها زندگي مي‌كنيم، كار مي‌كنيم، تعامل داريم و در مكان‌هاي عمومي با آن‌ها سهيم هستيم. جر و بحث كردن با آن‌ها، انگار كه بخواهند لجاجت كنند، تقريبا هميشه نتيجه معكوس دارد. به راستي چه كار بايد بكنيم؟ پري‌هاي كوچك اين كتاب با رهنمودهاي عملي، اما ساده خود منتظر شما هستند. توصيه‌هاي آن‌ها به شما كمك مي كند تا از كنار مردمان مشكل‌ساز با كمترين تنش عبور كنيد و از گوهر آرامش در زندگي خود مراقبت نمائيد.

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما