كمك به افراد مبتلا به مشكلات جنسي رويكردي عملي براي متخصصان باليني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مشكلات جنسي شايع و مهم هستند. درمانگران و بسياري از مراقبان بهداشت حرفه‌اي، در گستره وسيعي از تخصص‌هاي پزشكي، نياز به كسب مهارت در ارزيابي، شناخت و ارائه كمك موثر براي درمان چنين مشكلاتي دارند. براي كارآموزان و به همان اندازه درمانگران قديمي، برخورداري از يك دانش كاربردي پيرامون طبقه‌بندي اختلالات و مشكلات جنسي كه بايستي شامل ابعاد مشترك عضوي روانشناختي اختلالات جنسي باشد مهم است. هدف اين كتاب آموزش تمامي موضوعات رواني جنسي به خوانندگان نيست. حتي اگر دسترسي به چنين هدفي در كتابي با اين حجم ممكن بود بيشتر متخصصان باليني نياز به تخصص در اين حوزه ندارند. در عوض اهداف اين كتاب آماده كردن خواننده براي ايجاد دركي اساسي از مشكلات جنسي و ارائه چهارچوبي كه در آن با اطمينان قادر به ارزيابي، صورت‌بندي و درمان مشكلات بيماران‌شان باشند، است.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما