كتاب كار رويكردهاي مبتني بر پذيرش براي مسائل مربوط به وزن


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب در سه بخش اطلاعات سودمندي را دربارۀ مشكلات مراجعين در پايداري كاهش وزن ارائه مي‌دهد. بخش اول، شامل بررسي اقدامات قبلي مراجع در كنترل وزن و تغيير ‌تصوير بدني و همچنين اطلاعات لازم براي كمك به مراجع است تا وي دريابد كه چرا كاهش وزن در گذشته موثر نبوده است. بخش دوم حاوي اطلاعات و ‌تمرين‌هايي است كه به مراجع كمك مي‌كند تا پذيرشي جديد از بدن و ارتباط آن با غذا و همچنين ابزاري براي رشد ذهن‌آگاهانه ايجاد كند. بخش سوم به ‌مراجع كمك مي‌كند تا در ارزيابي ارزش‌ها، غذا، ظاهر و ساير زمينه‌هاي مهم زندگي، با مقابله با موانع ذهني و عملي مشكل‌ساز، در شناسايي، آزمايش و ‌تعهد خود اقدام كند‌.‌

35,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما