كاش معلمم مي‌دانست (چگونه طرح 1 سوال مي‌تواند دنياي ما را تغيير دهد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چگونه طرح يك سؤال مي‌تواند دنياي ما را تغيير دهد. به اين نتيجه‌ي مهم رسيده‌ام كه خود من عامل تعيين‌كننده هستم. اين رويكرد شخصي من است كه آب ‌و هوا را مي‌سازد. اين حال ‌و هواي هر روز من است كه وضعيت هواي هر روز را مشخص مي‌نمايد. من قدرت فوق‌العاده‌اي دارم؛ قدرتي كه با آن مي‌توانم زندگي را مسرت‌بخش يا عذاب‌آور كنم. من مي‌توانم ابزاري براي شكنجه يا منشأ انگيزه و الهام باشم. مي‌توانم تحقير و اهانت يا شوخي و مزاح كنم، آزار دهم يا التيام و تسكين بخشم. در همه‌ي شرايط، اين واكنش من است كه موجب مي‌شود بحران تشديد شود يا شدت آن كاهش يابد يا فردي از صفات انساني برخوردار يا محروم شود. اگر با مردم آن‌گونه كه هستند رفتار كنيم آن‌ها را بدتر مي‌كنيم. اگر با مردم آن‌گونه كه بايد باشند رفتار كنيم به آن‌ها كمك مي‌كنيم همان چيزي شوند كه ظرفيت و قابليت رسيدن به آن را دارند.

82,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما