كارآفرين در نقش رهبر كسب و كار (رهبري‌شناختي در شركت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حاكميت رهبري شناختي، ويژگي‌هاي مشاركتي جذاب آن و چالش‌هايي كه اين سبك در فرايند رشد سازماني با آن مواجه است، سرفصل‌هاي مطالعه مجذوب‌كننده سيلك شيير هستند. براي كشف اقتضائات متقابل چارچوب‌هاي شناختي مشترك از بعد اجتماعي، مدل‌هاي اجتماعي «تعهد كاري» و «انگيزه كاري» در مقام اجرا، كار ساده‌اي نيستند. سيلك شيير بر مبناي يك روش تحقيق پرسش‌نامه‌اي، نسبت به نقشي كه نظام‌هاي حاكميتي مختلف در انگيزش اعضا حل مسائل پيش‌بيني نشده و غير تكراري و ميزان انسجام سازماني ايفا مي‌كنند، نگاه‌هاي عميقي را ارائه كرد.

قیمت محصول:

13,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما