قمار عاشقانه شمس و مولانا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب شرح جهش جانانه و جنون‌آميز جان جوان‌مردي است كه پيش از آنكه صبح معرفت از مشرق سرش بردمد و شمس عشق در افق اقبالش طالع شود، زاهدي با ترس، سجاده‌نشيني با وقار، شيخي زيرك، مرده‌اي گريان و شمع جمع منبلان بود و وقتي در چنگال شيري شيخ‌گير افتاد و دولت عشق را نصيب برد، زنده‌اي خندان، عاشقي پران، يوسفي يوسف‌زاينده و آفتابي بي‌س