قصه‌هاي بلزباب براي نوه‌اش


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

راه معنوي كه گورجيف پيش كشيد، يكي از نوآورانه‌ترين، ماندگارترين و تاثيرگذارترين آموزه‌هاي دوران ماست. در حالي كه گورجيف شكل‌هاي گوناگوني از انتقال مانند گردهم‌آيي‌هاي گروهي، مراقبه، رخس و موسيقي ـ را به كار مي‌برد، اهميت ويژه‌اي به انتشار قصه‌هاي بلزباب براي نوه‌اش مي‌داد. اين تمثيل كه در برهان و مقياس شاهانه است، پهنه‌اي از پيدايش كيهان و آشكار شدن زندگي در تمام سطوح را از راه تاريخ‌گونه مردم (انسان) تا بازنمودهاي مفصل و روشني دربرمي‌گيرد كه بينش گورجيف از هدف و مقصود زندگي مردمي در طرح گسترده كيهان‌شناسي را مي‌رساند. نقدي برنده از خشونت و گمراهي در فرهنگ مردمي را به نمايش مي‌گذارد كه همواره با شوخ‌طبعي و تاكيد بر نيروي بالقوه تكامل ملايم مي‌شود. در اين كتاب گورجيف با با زبان الگوداري سخن مي‌گويد كه مانند هيچ نويسنده ديگري نيست، تا انديشيدن خودكار را دلسرد و دلزده كند.

650,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما