قاتل شما چيست قاتل شما كيست


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مهلك‌ترين مانع خودباوري، قصور است. كوتاهي در انجام كار، حتي ذره‌اي كمتر از حد توانايي‌هاي فعلي‌تان، شالوده اعتماد به نفس را تضعيف مي‌كند. بيشترين بخش نگراني از همين عدم اعتماد به نفس شخصي ناشي مي‌شود. بگذاريد طبيعت، تجربه، خرد، كتاب و هر چيز ديگر با شما حرف بزند و به شما ياد بدهد. يادتان باشد هم فرصت و هم چالش، چشم به عمل دارند. هرچيزي تسليم سخت‌كوشي مي‌شود. مهم نيست چه كاري مي‌توانيد بكنيد، مهم كاري است كه انجام مي‌دهيد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما