فنون زوج درماني (مداخلات طراحي شده از سوي بزرگان زوج درماني )


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب فنون زوج‌درماني توسط جمعي از بهترين روان‌درمانگران معاصر نوشته شده است كه مؤثرترين تكنيك‌هاي درماني خود را معرفي كرده‌اند. كتاب شامل 50 فصل است و در هر فصل اصول بنيادي و تكنيك‌هاي اصلي براي زوج‌درماني مؤثر برا اساس رويكردهاي مختلف شرح داده شده‌اند. بسياري از اين تكنيك‌ها بر فرايندهاي مشترك زوج‌درماني از قبيل نقش‌آفريني، ارتباط، و چارچوب‌دهي مجدد و ساير تكنيك‌ها بر مشكلات مطرح شدۀ ويژه مانند تروما، مسائل جنسي، خيانت، خشونت عليه همسر، و تعارض شديد تمركز دارند. دانشجويان، درمانگران تازه‌كار و متخصصان باتجربه اين منبع عملي را در كار با زوج‌ها، بسيار باارزش خواهند يافت.

92,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما