فلسفه براي نوآموزان كتاب دوم (پرسش‌ درباره واقعيت و معرفت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آيا معرفت برترين فضيلت است؟ اگر من فرد ديگري باشم، چي مي‌‌شود؟ اگر فردا نيايد چه خواهد شد؟ آيا جهان اطراف ما واقعي است؟ دانش‌آموزان چنين پرسش‌هاي چالش‌انگيزي مي‌پرسند و اين پرسش‌ها بعد از خواندن و انجام دادن فعاليت‌هاي اين كتاب بيشتر خواهد شد. اين مجلد، كه قسمت دوم كتاب پرفروش فلسفه براي نوآموزان است، عناويني همچون واقعيت و معرفت را به زباني ساده و همه‌فهم به بحث مي‌گذارد. نويسندگان كتاب برخي از بنيادي‌ترين پرسش‌هاي زندگي را مطرح كرده‌اند، از جمله مفاهيمي همچون خدا، جهان، آزادي و معناي زندگي. دو سوي بحث درباره هر موضوع، با مباحث اصلي برگرفته از ديدگاه‌هاي بزرگ‌ترين فيلسوفان جهان و در قالب گفتگوهاي گيرا ميان دو نوجوان، سامان يافته است.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما