فقط عشق (چگونه روابطمان بر پايه عشق بسازيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب دربارة بهبود بخشيدن و التيام روابط گوناگون است و اصولي كه در آن شرح داده مي‌شود در روابط ما با والدين، فرزندان، همسر، بستگان، دوستان، همكاران و مديرانمان مؤثر است. در فقط عشق از بهبود رابطة ما با سيارة زمين، خدا يا منشاء هستي، طبيعت و يا هر نامي كه بر نيروي حيات‌‌بخش جهان مي‌گذاريم نيز سخن گفته مي‌شود و آنگاه به ترميم رابطة ما با خودمان مي‌پردازد تا بتوانيم آرامش عميق درون را احساس كنيم.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما