فروشنده نخبه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تجارت جهاني كالا و خدمات از دو جنبه مهم اهميت دارد. اول، اقتصادها از طريق تجارت نيازهاي يكديگر را با حداقل هزينه براي طرفين تامين مي‌كنند. از اين منظر با توجه به «مزيت‌هاي نسبي» مختلفي كه در كشورها وجود دارد، تقسيم كار بين‌المللي بهترين راه براي دسترسي به رفاه و رشد اقتصادي بيشتر است. دوم و مهم‌تر آن كه، اقتصادها از طريق تجارت كالا و خدمات، با فن‌آوري‌هاي نوين آشنا مي‌شوند. از اين منظر تجارت جهاني شاه‌راه يادگيري است.

قیمت محصول:

11,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما