فراواني (مسير دروني به سوي ثروت)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بسياري از ما با ذهنيت و محدوديت زندگي مي‌كنيم و تمركزمان بر چيزهايي است كه نداريم، چيزهايي از قبيل امنيت مالي، اعتماد بع نفس، يك رابطه صميمي و... كه به احساس ناامني و ناكافي بودنمان دامن مي‌زند. ما مي‌پنداريم كه اگر فقط مي‌توانستيم فلان چيز را داشته باشيم، خوشحال بوديم؛ اما اندازه‌گيري ثروت با پول يا دارايي‌هاي مادي سبب احساس تخليه روحي رواني ما مي‌شود. تلاش مداوم براي بيشتر داشتن به اين معناست كه نفس ما افكار، اعمال و واكنش‌هايي از قبيل احساس واقعي آرامش دروني، پذيرش و رضايت را هدايت مي‌كند، احساساتي كه ما را از رسيدن به چيزي بزرگ‌تر باز مي‌دارند.

110,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما