غلبه بر 5 عامل ناكارآمدي 1 تيم (كتاب راهنما براي رهبران مديران و متخصصان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در كتاب غلبه بر پنج عامل ناكارآمدي يك تيم، لنكيوني اطلاعات و راهنمايي‌هاي عملي و ويژه‌اي را براي غلبه بر پنج عامل، استفاده از ابزار، تمرين‌ها، ارزيابي‌ها و مثال‌هاي واقعي جهاني را پيشنهاد كرده است: آيا ما واقعا تيم هستيم؟ كاركرد كنوني ما چگونه است؟ آيا ما آمادگي سرمايه‌گذاري در زمان و انرژي لازم براي تشكيل تيمي بزرگ را داريم؟ نوشته‌اي به اختصار و به موقع كه به سرگروهان، مديران و پيمان‌كاران به عنوان ابزار كاري كه آنان براي تاسيس و پيشبرد سريع و موثر تيمشان نياز دارند، عرضه شده است.

30,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما