علم شادكامي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شادكامي چيست؟ شايد هر كس شادكامي را در چيزي ببيند اما همگان خواهان تجربه شادكامي و تكرار آن هستند. رسيدن به اين تجربه امكان‌پذير است به شرط آن كه بدانيم آن را در كجا جستجو كنيم. اما آيا شادكامي ژنتيكي است؟ آيا مي‌توان زمان خوشي را طولاني كرد؟ آيا مي‌شود همه عمر عاشق يك نفر باقي ماند؟ و بالاخره بزرگ‌ترين شادكامي دنيا چيست و چگونه مي‌توان به آن رسيد؟ پاسخ اين سوالات در يافته‌هاي مغزشناسي نهفته است. مغز انسان ساز و كاري براي ايجاد خوشي و لذت دارد و مي‌توان اين سامانه مغزي را تقويت كرد و گسترش داد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما