عصب روان‌شناسي در مدرسه (راهنماي كاربران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب آخرين اطلاعات را درباره روابط مغز- رفتار ارائه مي‌كند و روش‌هايي را توصيف مي‌كند كه براساس آن متخصصان مدرسه مي‌توانند اصول عصب روان‌شناختي را در كارشان با كودكان به كار ببرند. اين كتاب با پل زدن روي شكاف ميان نظريه عصب روان‌شناختي، ارزيابي و مداخله عناوين پيچيده‌اي را به سبك سرراست و آسان براي فهم بررسي مي‌كند. اين نويسندگان مفاهيم پيشين درباره كاركردهاي مغز را به چالش مي‌كشند و مدل فرضيه‌آزمايي شناختي را ارائه مي‌كنند. روش نويني كه به كاربران كمك مي‌كند كه درك درستي از ويژگي‌هاي دانش‌آموز شكل دهند و مداخله‌هاي انفرادي معني‌دار و ارزشمندي را براي كودكان با دامنه گسترده‌اي از اختلال‌هاي يادگيري و رفتاري به كار ببرند. اين كتاب با گنجاندن مطالعات موردي و مثال‌هايي كه شرح مي‌دهند كه كاربران در عمل چه چيزهايي را در كلاس ببينند و انجام دهند، تعدادي از فرم‌ها و كاربرگ‌هاي قابل تكثير مفيد را هم ارائه مي‌كند. در اين كتاب كاربران، پژوهشگران و دانشجويان انواع گوناگوني از مطالعات موردي، شكل‌ها، فرم‌ها و نمودارها را خواهند يافت كه در موضوع‌هاي پيش روي روان‌شناسي مدرسه مفيد واقع خواهد شد. اين متن به سبكي كاربر دوست نوشته شده است، دامنه‌اي از اطلاعات اساسي عصب روان‌شناختي را ارائه مي‌كند، فعاليت‌هاي ارزيابي مربوط را به طور كامل مرور مي‌كند و در عين حال روي مداخله‌ها تمركز مي‌كند. به طور خلاصه، اين كتاب دانش پايه آغازيني را ارائه مي‌كند كه در بسياري از برنامه‌هاي روان‌شناسي مدرسه ناديده گرفته شده است. دكتر جيمز هيل خدمات روان‌شناختي در مركز ارزيابي و توان‌بخشي كودكان واقع در برزنكس نيويورك ارائه مي‌كند. او عضو هيأت علمي گروه كودكان در كالج پزشكي آلبرت انيشتين و دانشكده روان‌شناسي فركوف دانشگاه يشيو است. دكتر كاترين فيورلو دانشيار دانشكده روان‌شناسي در دانشگاه تمپل است و اكنون در آنجا به عنوان مدير برنامه روان‌شناسي مدرسه خدمت مي‌كند. او قبل از اتمام دوره دكتري خود به عنوان روان‌شناس مدرسه كار مي‌كرد و هنوز هم به كار خصوصي ارزيابي تشخيصي ادامه مي‌دهد.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما