عشق آگاهانه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بايد ياد گرفت ميان دست‌كم سه گونه عشق (با وجودي كه در مجموع هفت‌گونه عشق وجود دارد) تمييز گذاشت: عشق عاطفي و عشق آگاهانه. ترسي براي آنكه دوگونه نخست را نياموزي وجود ندارد، اما شناخت سومي كه نادر است، نيازمند تلاش و هوش هر دوست.

قیمت محصول:

19,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما