صداي پاي زندگي (تمريني براي حضور در لحظه و پذيرش زندگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زندگي مسير بي‌پاياني است كه هر مسافري در قسمتي از راه وارد اين مسير مي‌شود مدتي راه مي‌پيمايد سرانجام از آن خارج مي‌شود قرن‌هاست كه مسافران بي‌شمار اين راه را پيموده‌اند از برخي نامي يا پيامي يا نشانه‌اي به جا مي‌ماند و از برخي ديگر هيچ‌چيز به جا نمانده حتي رد پايي... آنهايي كه از خود نشانه‌اي به جا گذاشته‌اند آنچه را كه در طول مسير زندگي آموخته و اندوخته بوده‌اند ثبت كرده‌اند تا براي نو آمدگان هم مفيد باشد نوشته‌هاي اين كتاب تجربه‌هايي است در مسير خودآگاهي و درك زندگي اكنون مولف كوله بارش را با شما قسمت مي‌كند تا شما هم سهم خود را برداريد.

قیمت محصول:

13,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما