صداي غذا خوردن 1 حلزون وحشي (ماجراهاي واقعي 1 زن و 1 شكم‌پا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تا به حال به اين فكر كرديد كه شايد بابت مشغله كاري و روزمرگي فراواني كه دچارش شديم قادر به حس كردن خيلي از جزئيات مهم زندگي نيستيم... معمولا ما انسان ها زمان سختي و مشقت تازه متوجه اهميت آرامش و روزمرگي كه كلي مارا به خود درگير كرده مي‌شويم... اليزابت تووا بايلي هم از جنس ما است. تازه با زندگي راحت‌تر و كم دردسرتر اما خب حادثه و هجوم اتفاقات عجيب و غريب، بي‌خبر سراغ آدمي را مي‌گيرد. او عاشق طبيعت است و با گربه و سگش در روستاي كوچكي زندگي مي‌كند اما دا