شوهر آهو خانم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شوهر آهو خانم، آئينه تمام‌نماي اجتماع ما و به حقيقت دايره‌المعارف عظيمي است از زندگي دوراني كه به شتاب سپري مي‌شود. هنر اصلي نويسنده در نحوه نگارش داستان و حتي در تعبيرات بكر و بي‌شمار و توصيف‌هاي گوياي او نيست؛ هنر بزرگ وي اين است كه با آفريدن ده‌ها انسان حقيقي و به جنبش درآوردن صدها حادثه واقعي، از يك دوران خاص اجتماعي پرده بر گرفته و سير واقعي آن را با همه زير و بم‌ها و سايه روشن‌هايش، پديدار كرده است. ماجراهاي اين كتاب سرگذشت يك يا چند تن و حوادث آن وقايع روزانه يك يا چند شهر نيست، بلكه تمامي روزگار و ماجراي زمانه همچون شط پهناوري در آن جاري است و اهميت اين رمان در همين است، در اينكه همچون آئينه چهاربعدي عظيمي خصوصيات برجسته روزگار ما را منعكس ساخته است.

قیمت محصول:

195,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما