شناخت‌درماني (مباني علمي مكانيسم و كاربست‌ها )


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر مروري كلي درباره سال‌هاي اوليۀ توسعۀ شناخت‌درماني، وضعيت فعلي آن و همچنين پژوهش‌ها و كاربست‌هاي باليني جديد اين رويكرد درماني ارائه مي‌دهد. در اين كتاب اشاره شده است كه مدل شناختي طي 45 سال گذشته اصلاح و مورد آزمون قرار گرفته است و رويكردهاي نوآورانۀ درمان شناختي‌رفتاري را كه در برگيرندۀ ذهن آگاهي، تصويرسازي ذهني، مداخله‌هاي هيجان‌مدار و ساير راهبردها هستند، توصيف مي‌كند. هر فصل‌ اين كتاب، كه بر اساس جديدترين پژوهش‌ها و كاربست‌هاي باليني به قلم بزرگان اين رويكرد به نگارش درآمده، به اختلال باليني خاصي اختصاص دارد كه شامل مفهوم‌سازي و درمان اختلال‌هاي افسردگي و اضطرابي، اختلال استرس پس از آسيب، اختلال وسواسي‌اجباري، بي‌خوابي، خودكشي، سوء مصرف مواد، مشكلات زوجي و خانوادگي، اختلال دوقطبي، روان‌پريشي و اختلال‌هاي شخصيت است.

قیمت محصول:

123,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما