شناخت‌درماني مبتني بر محاكمه (راهنمايي براي روانشناسان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شناخت‌درماني مبتني بر محاكمه مدلي را ارائه مي‌دهد كه اگرچه هنوز به‌صورت ذاتي مدل بك است، روش‌هاي شناختي و رفتاري شناخته‌شده را به شيوه گام‌به‌گام سازمان مي‌دهد تا شناخت‌درماني را براي يادگيري درمانگر جديد و براي درك بيماران آسان‌تر و براي به كار بردن ساده‌تر سازد. شناخت‌درماني مبتني بر محاكمه بر اساس و به پشتيباني مجموعه‌اي از مطالعات منتشرشده است. كتاب يك رويكرد جديد را معرفي مي‌كند: شناخت‌درماني مبتني بر محاكمه (TBCT). فن اصلي آن يعني ثبت فكر مبتني بر محاكمه، يك راهبرد ساختاري براي تغيير باورهاي بنيادين درباره خود است و به‌عنوان يك قياس قانون محور ارائه ‌شده كه در آن درمانگر، مراجع را در يك شبيه‌پردازي از فرآيند قضايي درگير مي‌كند. شناخت‌درماني مبتني بر محاكمه تركيبي متعادل از پيشرفت نظريه، بررسي علمي يك روش جديد و كاربرد عملي ارائه مي‌دهد كه براي درمانگران در هر سطحي ايده‌آل است.

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما