شفاي كودك درون


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همه ما در درونمان كودكي داريم، كه بخش احساسي و عاطفي وجود ماست. اين كودك بازيگوش و شهودي و خلاق و خودانگيخته است. اگر چه اغلب اوقات زير نقاب بالغانه‌اي كه به چهره مي‌زنيم پنهان مي‌ماند. كليد انس و الفت در روابط، شادابي و طراوت و تندرستي، كشف گنجينه‌هاي درون و آگاهي از ضمير نوراني خويشتن، جملگي در دست‌هاي اوست.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما