شرم (حيطه‌هاي تحولي فرهنگي و باليني)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شرم كه مهمان ديرخوانده گفتمان روانكاوي است، ثمره فاصله افتادن ميان من (ايگو) و من-آرمان مي‌باشد. شرم به عنوان يك تجربه رواني اجتماعي پيچيده، از مواجهه دردناك با جنبه‌هاي آسيب‌پذيرء گسست در پيوستگي خود و حس انزوا برساخته مي‌شود. توازن ميان شكل-زمينه در طي فرايند هستي يافتن برهم مي‌خورد و احساس تنهايي و نظاره شدن وجود فرد را فرامي‌گيرد. شرم پنهان شدن را دامن مي‌زند و لذا تجربه انزوا را تشديد مي‌كند. ده روانكاو برجسته كه به دنبال ارتقاي همدلي و مهارت‌هاي درماني بالينگران در اين حوزه بوده‌اند، تجربه شرم را از منظرهاي مختلف به بحث گذاشته‌اند. اين بررسي شامل لايه‌هاي تحولي شرم، فراز و فرودهاي آن در طي نوجواني و جلوه‌هاي مختلف آن در دوران سالخوردگي و فرتوتي است. مولفان شرم را از ديدگاه فرهنگ‌هاي مختلف به بحث گذاشته‌اند و بيان مي‌كنند كه جست و جوي ناشي از شرم براي دستيابي قدرت و شوكت مي‌تواند براي جامعه آسيب‌رسان باشد. آنان همچنان به بي‌شرمي، رابطۀ شرم و تنبلي و شرمي كه پشتوانه ناتواني از عذرخواهي كردن است، پرداخته‌اند. مطالعه كتاب پيش‌رو كه ويراسته روانكاو برجسته، سلمان اختر است، خوانندگان را به منبعي غني براي فهم و مفهوم‌پردازي شرم مجهز مي‌كند.

79,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما