سيستم‌سازي كسب و كار براي خلق زمان كم كردن خطاها و افزايش سود


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بياييد با هم كمي راحت باشيم. اگر شما هم مثل خيلي از صاحبان مشاغلي باشيد كه ديده‌ام، هر ساعت از روز تلاش مي‌كنيد سرتان را بالاتر از آب نگه داريد، با وجود اين، كسب و كار شما با خطاهاي مكرر و نتايج متناقض سر و كار دارد. يك‌روز همه‌چيز خوب پيش مي‌رود و روزي ديگر به شدت نااميد كننده خواهد بود. سليقه‌هاي شما و كاركنان‌تان حرف اول را مي‌زند، نه اصول از پيش تعريف‌شده؛ و اين يعني نبايد انتظار نتايج قابل پيش‌بيني و مطلوبي داشته باشيد. ولي اگر در ايجاد تغيير واقعي در كسب و كارتان جدي هستيد تا بتوانيد سرانجام از روزمرگي خارج شويد و به ريل توسعه و پيشرفت قدم بگذاريد، سيستم‌سازي مي‌تواند راهگشايتان باشد. با سيستم‌سازي از شاغل بودن در كسب و كارتان استعفا مي‌دهيد و آن را از بالا و بيرون رهبري مي‌كنيد تا نتايجي فوق‌العاده را با افرادي عادي كسب كنيد و با عبور از مرحله بقا، به سوي ثروت در حركت باشيد. زمان‌تان را آزاد مي‌كنيد و از انجام كارهاي با فوريت و ضرورت فاصله مي‌گيريد و به سمت امور با اهميت در حركت خواهيد بود.

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما