سررشته زندگي خود را در ‌دست گيريد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده درباره اين كتاب مي‌گويد: با مطالعه اين كتاب نمي‌توانيد قدرت‌هاي بدني و اجتماعي خود را افزايش داده بسط و توسعه بدهيد و همچنين كمكي در راه تحصيل ثروت به شما نمي‌كند، راه‌هاي جادويي و خارق‌العاده به شما ياد نخواهد داد، سوءاستفاده از مقام و قدرت را به شما ارائه نداده و كتاب تربيت بدني نيست. آنچه به شما ارائه مي‌دهد عملي تازه و روشي كاملا نو و غير عرف مي‌باشد. اين كتاب به شما ياد مي‌دهد چگونه از دام ملعبه شدن و بازيچه قرار گرفتن توسط كارفرما، دوستان و منسوبان يا هر موسسه سوءاستفاده‌جويي جلوگيري كنيد. اين كتاب به شما ياد مي‌دهد كه چگونه خود را از دام بازيچه شدن رهانيده و كنترل زندگي و سررشته آن را خود در دست داشته و چگونه از موضع قدرت عمل كنيد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما