سخنراني موفق (براي بردن حرف بزنيد چگونه مي‌توانيد در هر موقعيتي قدرتمند ظاهر شويد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

براي رسيدن به موفقيت لازم است توانايي صحبت كردن براي يك جمع را داشته باشي، خوب صحبت كردن مي‌تواند برايت احترام و اعتبار به وجود بياورد، تو را براي شركتي كه در آن كار مي‌كني ارزشمندتر كند و توجه كساني را كه مي‌توانند به تو كمك كنند و درهاي موفقيت را به رويت باز كنند به سمت تو جلب كند. همچنين توانايي خوب صحبت كردن مردم را متقاعد مي‌‌كند كه به طور كلي با استعدادتر و باهوش‌تر از بقيه افرادي هستي كه نمي‌توانند به خوبي تو صحبت كنند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما