زيبايي‌شناسي كانت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كانت معتقد است كه تجربه زيبايي مبتني بر آن چيزي است كه هماهنگي يا بازي آزاد قواي شناختي ناميده مي‌شود. از نظر او اين بازي آزاد در نهايت به هيچ مفهوم مشخصي ختم نمي‌شود و تنها در معيت احساس لذت، درك و شناخته مي‌شود. همين ادعا باعث ايجاد ابهامات فراواني در ديدگاه زيباشناختي او شده است و تفاسير مختلفي در راستاي توجيه و تبيين چگونگي هماهنگي آزاد ايجاد كرده است. مولف اين كتاب تلاش مي‌كند تا با تكيه بر ديدگاه كانت در مورد ايده‌هاي زيباشناختي، تفسيري منسجم و سازگار با كليت انديشه زيباشناختي كانت ارائه دهد.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما