زندگاني و عقايد آقاي تريسترام شندي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اي كاش پدر يا مادرم يا در واقع هر 2- چون هر 2 موظف به اين كار بودند- وقتي مرا به وجود مي‌آوردند مي‌دانستند چه مي‌كنند. اگر چنان كه بايد، به اين امر توجه مي‌كردند و مي‌ديدند كه چه چيزها به اين كارشان بستگي دارد، و نه تنها پاي به وجود آوردن 1 موجود معقول در ميان است بلكه مسئله تشكيل و تشكل مناسب حرارت بدن اين موجود و احتمالا نبوغ و ساختمان او هم مطرح است، و حتي ممكن است سرنوشت همه خاندان اين موجود از اخلاط و اميالي تاثير پذيرد كه آن هنگام غلبه داشتند... آري، اگر به همه اين چيزها توجه كرده بودند و به اقتضاي آن‌ها عمل كرده بودند من جدا بر اين گمانم كه با قيافه اي كاملا متفاوت از آن‌چه خواهيد ديد در اين جهان جلوه مي‌كردم.

قیمت محصول:

125,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما