زنداني ذهنت نباش زندگي كن (راهنماي زندگي با ذهن آزاد براي نوجوانان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر شما بتوانيد از احساس شرم، ترس و انتقاد از خود رها شويد و به خودتان اعتماد كنيد، زندگي‌تان چقدر تفاوت خواهد كرد؟ نوجوانان و جوانان هم‌سن شما، با هيجان‌هاي دشوار و گاه طاقت‌فرسايي سر و كار دارند كه مي‌تواند موجب فشار رواني، درد و رنج آنها شود. قرار نيست اين هيجان‌ها از بين بروند، بلكه شما بايد ياد بگيريد چطور با آنها كنار بياييد و راه درست زندگي خود را پيدا كنيد. اين كتاب مهارت‌هايي را در اختيار شما قرار مي‌دهد تا همانند فردي نيرومند، هيجان‌هاي دشوار را در اختيار خود درآوريد، ايراد گرفتن از خود را كنار بگذاريد، با خودتان مهربان‌تر باشيد، اعتماد به نفس پيدا كنيد، براي خودتان ارزش قائل شويد، ارزش‌هاي خود را بشناسيد، و بدين ترتيب روياهاي خود را در زندگي به واقعيت تبديل كنيد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما